/

Behandling av personuppgifter

Byggnads AB Ulf Kruus skyddar din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Det innebär bland annat att vi inte skulle sälja dina personuppgifter till ett annat företag. I denna integritetspolicy förklarar vi hur Byggnads AB Ulf Kruus samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För att kunna uppfylla avtal mellan oss och dig som kund behöver vi behandla personlig information om dig. Du är inte skyldig att lämna ut personlig information till oss, men för det fall vi inte förses med efterfrågad information finns risk att vi inte kan uppfylla samtliga åtaganden. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss  info@kruushus.se om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är någon form av information som kan användas för att identifiera en individ. Det kan innehålla information som namn, postadress, bilder och e-postadresser. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-adresser och cookies, som kan användas för att identifiera en fysisk person, räknas också som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som görs för personuppgifterna. Exempel på vanlig behandling är insamling, lagring, överföring och radering.

Vem ansvarar för de personuppgifter som Kruus Bygg samlar in?

Byggnads AB Ulf Kruus, org. 556315-3864, Nygatan 3a, 647 30 Mariefred, Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken typ av information eller tjänst du efterfrågar eller vilket förhållande vi har. För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver. Vi kan också behöva personuppgifter för att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde, delge medlemsinformation, lösa ett garantiärende, hantera inkomna frågor, avtalshantering inbegripet tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter, fakturering m.m.

Webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats kan vår webbplats automatiskt skicka en s.k. cookie till din dator. En cookie är en fil som identifierar dig som en unik användare. Den lagrar personliga preferenser och användardata i din webbläsare. Cookies identifierar inte dig med namn. Du kan stänga av användandet av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt. kruushus.se – använder cookies och Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen eller bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev kopplas dina uppgifter till vårt system för utskick av e-post. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande Byggnads AB Ulf Kruus som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av våra nyhetsbrev.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?

När vi behandlar personuppgifter gör vi det ofta för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal. Eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I övriga fall görs en intresseavvägning varvid behandling kan ske om den är nödvändig för något berättigat intresse och den registrerades rättigheter inte väger tyngre. I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

När vi lämnar uppgifter till våra samarbetspartners för hantering å våra vägnar får de endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Vi lämnar vid behov ut erforderliga uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, mäklare, försäkringsbolag, besiktningsmän, underleverantörer mm. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Har du fler frågor?

Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss: 

Byggnads AB Ulf Kruus 
556315-3864 
Nygatan 3a 
647 30 Mariefred 

0159-501 05 

info@kruushus.se

Behandling
av person­uppgifter

Byggnads AB Ulf Kruus skyddar din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Det innebär att vi till exempel aldrig skulle sälja dina personuppgifter till ett annat företag. I denna integritetspolicy förklarar vi hur Byggnads AB Ulf Kruus samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För att kunna uppfylla avtal mellan oss och dig som kund behöver vi behandla personlig information om dig. Du är inte skyldig att lämna ut personlig information till oss, men för det fall vi inte förses med efterfrågad information finns risk att vi inte kan uppfylla samtliga åtaganden. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss  info@kruushus.se om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är någon form av information som kan användas för att identifiera en individ. Det kan innehålla information som namn, postadress, bilder och e-postadresser. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-adresser och cookies, som kan användas för att identifiera en fysisk person, räknas också som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som görs för personuppgifterna. Exempel på vanlig behandling är insamling, lagring, överföring och radering.

Vem ansvarar för de personuppgifter som Kruus Bygg samlar in?

Byggnads AB Ulf Kruus, org. 556315-3864, Nygatan 3a, 647 30 Mariefred, Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken typ av information eller tjänst du efterfrågar eller vilket förhållande vi har. För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver. Vi kan också behöva personuppgifter för att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde, delge medlemsinformation, lösa ett garantiärende, hantera inkomna frågor, avtalshantering inbegripet tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter, fakturering m.m.

Webbplats

Vid ditt första besök på vår webbplats kan vår webbplats automatiskt skicka en s.k. cookie till din dator. En cookie är en fil som identifierar dig som en unik användare. Den lagrar personliga preferenser och användardata i din webbläsare. Cookies identifierar inte dig med namn. Du kan stänga av användandet av cookies på din webbläsare, dock kan då vissa tjänster som tillhandahålls av vår webbplats sluta fungera korrekt. kruushus.se – använder cookies och Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen eller bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev kopplas dina uppgifter till vårt system för utskick av e-post. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande Byggnads AB Ulf Kruus som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av våra nyhetsbrev.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?

När vi behandlar personuppgifter gör vi det ofta för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal. Eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I övriga fall görs en intresseavvägning varvid behandling kan ske om den är nödvändig för något berättigat intresse och den registrerades rättigheter inte väger tyngre. I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

När vi lämnar uppgifter till våra samarbetspartners för hantering å våra vägnar får de endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Vi lämnar vid behov ut erforderliga uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, mäklare, försäkringsbolag, besiktningsmän, underleverantörer mm. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Har du fler frågor?

Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss: 

Byggnads AB Ulf Kruus 
556315-3864 
Nygatan 3a 
647 30 Mariefred 

0159-501 05 

info@kruushus.se