/

Genom att alltid erbjuda högkvalitativa bostäder med ett personligt engagemang ska vi vara den självklara helhetsleverantören i Mälardalen.

Vi ritar, projekterar och bygger högkvalitativa bostäder i egen regi med utgångspunkt från varje unikt område och målgrupp.

Med våra egna arkitekter, projektledare, installatörer, snickare och målare säkerställer vi att våra Kruus Hus alltid lever upp till högsta kvalitet. Vi är med i hela processen – från ritbord till matbord.

Kvalitet, omtanke och trygghet. I vår arkitektur värnar vi om de unika förutsättningar varje nytt område har och genom personligt engagemang vägleder vi kunden genom hela affären.

KRUUS BYGGNADS AB
Byggbolaget som står för all byggverksamhet – nyproduktion och renovering. Ansvarar för samtliga delar av byggprocessen med egna arkitekter, projektledare, installatörer, snickare och målare.

KRUUS MARK- OCH EXPLOATERING
Förvärvar fastigheter och mark för att exploatera nya områden i Strängnäs och Mariefred.

KRUUS HUS FABRIK
Vår Fabrik i Litauen som producerar väggelement till våra hus med en kapacitet för en villa per vecka. Alltid noga utvalda material som förvaras och produceras under tak för att hålla bästa kvalitet.

KRUUS FASTIGHETSBOLAG
Förvaltar ett 50-tal hyreslägenheter i centrala Mariefred, fördelat på fyra stycken fastigheter.

VISION

Genom att alltid erbjuda högkvalitativa bostäder med ett personligt engagemang ska vi vara den självklara helhetsleverantören i Mälardalen.

affärsidé

Vi ritar, projekterar och bygger högkvalitativa bostäder i egen regi med utgångspunkt från varje unikt område och målgrupp.

identitet

Med våra egna arkitekter, projektledare, installatörer, snickare och målare säkerställer vi att våra Kruus Hus alltid lever upp till högsta kvalitet. Vi är med i hela processen – från ritbord till matbord.

VÄRDERINGAR

Kvalitet, omtanke och trygghet. I vår arkitektur värnar vi om de unika förutsättningar varje nytt område har och genom personligt engagemang vägleder vi kunden genom hela affären.

VÅR ORGANISATION

KRUUS BYGGNADS AB
Byggbolaget som står för all byggverksamhet – nyproduktion och renovering. Ansvarar för samtliga delar av byggprocessen med egna arkitekter, projektledare, installatörer, snickare och målare.

KRUUS MARK- OCH EXPLOATERING
Förvärvar fastigheter och mark för att exploatera nya områden i Strängnäs och Mariefred.

KRUUS HUS FABRIK
Vår Fabrik i Litauen som producerar väggelement till våra hus med en kapacitet för en villa per vecka. 

KRUUS FASTIGHETSBOLAG
Förvaltar ett 50-tal hyreslägenheter i centrala Mariefred, fördelat på fyra stycken fastigheter.