/

TAXINGE

Long Valley

Ranch

Long Valley Ranch är en hästgård med en komplett anläggning för utbildning och träning av Reining-hästar. Nu ska ranchen byggas ut i ett samarbete med oss på Kruus Hus.

 

MARIEFRED

Gripsholms

Trädgårdsstad

Vi planerar för en ny stadsdel i Mariefred. Området som projekteras är 7,5 hektar och kommunen beräknar ta beslut om detaljplanen under kvartal 1 2023.

 

TAXINGE

Long Valley Ranch

Long Valley Ranch är en hästgård med en komplett anläggning för utbildning och träning av Reining-hästar. Nu ska ranchen byggas ut i ett samarbete med oss på Kruus Hus.

MARIEFRED

Gripsholms Trädgårdsstad

Vi planerar för en ny stadsdel i Mariefred. Området som projekteras är 7,5 hektar och kommunen beräknar ta beslut om detaljplanen under kvartal 1 2023.​