/
VÄSTRA ÅKERBY OMRÅDET
VÄSTRA ÅKERBY VY
VÄSTRA ÅKERBY VITA HUSET
VÄSTRA ÅKERBY OMRÅDET
VÄSTRA ÅKERBY FÖNSTER
VÄSTRA ÅKERBY FÖNSTER
VÄSTRA ÅKERBY HUS
VÄSTRA ÅKERBY RÖDA LADAN
VÄSTRA ÅKERBY VITA HUSET
VÄSTRA ÅKERBY DÖRR
VÄSTRA ÅKERBY GULA HUSET
VÄSTRA ÅKERBY RÖDA LADAN
VÄSTRA ÅKERBY OMRÅDET
VÄSTRA ÅKERBY HUS
previous arrow
next arrow

VÄSTRA ÅKERBY – ÅKERS STYCKEBRUK (2006/16). Kruus första stora projekt med 45 hus i helt egen regi. På ett markområde utanför den gamla bruksstaden Åkers Styckebruk växte Västra Åkerby fram, med närhet till kommunikation och vacker natur. Området består av tre hustyper; mindre villor, större villor och parhus vilket ger området en tydlig bykänsla. Husen karakteriseras av att de är byggda med vagnslider, dvs garage som sitter ihop med huset.

VÄSTRA ÅKERBY – ÅKERS STYCKEBRUK (2006/16). Kruus första stora projekt med 45 hus i helt egen regi. På ett markområde utanför den gamla bruksstaden Åkers Styckebruk växte Västra Åkerby fram, med närhet till kommunikation och vacker natur. Området består av tre hustyper; mindre villor, större villor och parhus vilket ger området en tydlig bykänsla. Husen karakteriseras av att de är byggda med vagnslider, dvs garage som sitter ihop med huset.